BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Amazone már hivatalosan is 2012-es kiválasztott hely

Letöltés média csomag

Click for kibővített megtekintéséhez 

A BoniRob szántóföldi robottal a hasbergen-gastei Amazonen-Werket a „365 hely az ötletek országában” versenyen a „Kiválasztott hely 2012-ben” díjjal tüntették ki. BoniRob, az önálló szántóföldi robot képes arra, hogy nagy pontossággal és a fáradság legkisebb jele nélkül „vezérelje” növények százait és azok közül mindegyik számára a tulajdonságait és a megjelenési adatait elraktározza. Az Osznabrücki Főiskola, a Robert Bosch vállalat és az Amazonen-Werke által létrehozott, több szakterületet érintő csapat által fejlesztett robot eközben valamennyi kukorica-növényt egyesével képes megtalálni – ez egy olyan innováció a szántóföldi kísérletekben, melyek a növénytermesztők munkáját lényegesen felgyorsítják. A robotot úgy alkották meg, hogy egy kissé átalakított modullal a biozöldség-termesztésben található növénytulajdonságok meghatározásához is lehessen használni.

A „365 hely az ötletek országában” versenyt 2006 óta a „Németország – az öt-letek országa” helyi kezdeményezés, együttműködve a Deutsche Bankkal szervezi. A kezdeményezés minden évben 365 kimagasló / kiemelkedő pro-jektet díjaz, melyek kreatív utat járnak be, az ötleteket sikeresen megvalósítják és ezen innovációkkal hozzájárulnak Németország tartós jövőbeni fejlődésé-hez. A díjazottakat a több mint 2000 pályázat közül egy szakértő zsűri válasz-totta ki.

A hivatalos bemutató és a díjátadás az Amazonenál zajlott a „2012-es Amatechnica szántóföldi napok” keretében, mely eseményre egész Németor-szágból gazdák és bérvállalkozók ezrei valamint a szomszédos országokból is érkeztek Hasbergen-Gasteba. Az Active-Centerben nyújtotta át Ralf Blom, a Deutsche Bank Osnabrück igazgatója a „Kiválasztott hely 2012-ben” kitűntetést Dr. Justus Dreyer részére, a két ügyvezető egyikének, és Dr. Florian Rahe részére az Amazone előfejlesztéstől. „A ’Kiválasztott hely 2012-ben’ mögött olyan ötletek állnak, melyek lelkesítenek – olyan emberektől származnak, akik igazi elkötelezettséget tanúsítanak. Ők Németország előrehaladása és jövője mellett tették le esküjüket”, indokolta Ralf Blom a Deutsche Bank el-kötelezettségét a „Németország – az ötletek országa” helyi kezdeményezés iránt. A szántóföldi robotra ránézve Blom így folytatta: „A tudomány és a gaz-daság kreatív együttműködésének köszönhetően a BoniRob által létrejött a mezőgazdaság részére a sokat ígérő új technológia. A szántóföldi robot egyút-tal élő példája a sikeres fejlesztési-innovációs folyamatoknak”.

Dr. Justus Dreyer így kommentálta a kitűntetést: „A projekt-partnereinkkel együtt nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ’kiválasztott hely’ lettünk az ötletek országában. Az „intelligens növénytermesztés” specialistájaként a BoniRobnak köszönhetően komoly bázissal rendelkezünk az önálló robot-rendszereknek a precíziós mezőgazdaságban történő alkalmazásához / használatához. Éppen ezért is örülünk annyira ennek a kitűntetésnek, mert kiemeli, hogy a BoniRobbal tartósan járultunk hozzá Németország jövőbeni fejlődéséhez. Ez természetesen további ösztönzést jelent számunkra, hogy az elkövetkezőkben is aktívan dolgozzunk a mezőgazdasági technika jövőjén”.