BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

Heinrich Dreyer 150. születésnapjára

Letöltés média csomag

Click for kibővített megtekintéséhez 

2012. március 25-én érkezett el Heinrich Dreyernek, az Amazonen-Werke alapítójának a születésének 150. évfordulója. Johann Caspar Dreyer kerékgyártó fiaként, akinek nagy hagyománnyal rendelkező kerékgyártó üzeme volt, apja képezte a saját műhelyében, és ismertette meg őt a mezőgazdasági munkagépekkel, elsősorban a gabonatisztító gépekkel. Komolyabb iskolai képzésre, nemhogy egyetemi tanulmányokra, semmi esélye sem volt, mivel édesapja már korán elhunyt.

Ezért Heinrich Dreyernek az üzemet már korán át kellett vennie, majd hamarosan, 1883-ban alapított egy céget mezőgazdasági munkagépek és eszközök sorozatgyártására.

Heinrich Dreyer kivételes vállalkozó volt, aki alacsony fokú képzettsége ellenére gyor-san nagy tudásúvá fejlesztette magát. Egyrészt nagyszerű tervező volt. Ennek kö-szönhetően először egy gabonatisztító gépet fejlesztett ki – szelelőrostának is nevez-tek – melyet számos dicsérettel és első díjjal tűntettek ki különböző kiállításokon. Más-részt ügyes kereskedőnek is bizonyult, aki képes volt arra, hogy kereskedőkkel és tár-saságokkal együtt hatékony értékesítést építsen ki. Ennek érdekében hatásos értéke-sítési dokumentumokat hozott létre meggyőző szövegekkel, használati útmutatókkal és alkatrész-listákkal.

Már 1906-ban megfogalmazta Heinrich Dreyer a mottóját „Nyitnunk kell a világ felé” és értékesítette az első gabonatisztító gépet Chilébe. Ezzel a mondatával alapozta meg az Amazone-csoport ma is hatékonyan működő export-tevékenységét. Heinrich Dreyer volt az, aki idejében felismerte az Amazone név reklámerejét. Ezért 1915-ben átnevezte a vállalkozást, az új név az Amazonen-Werke lett.

Mint „jó főnök” értett ahhoz, hogy szorgos munkatársakat gyűjtsön maga köré és őket kiváló teljesítményre ösztönözze. Ő volt a példakép, aki jó példával járt elöl. Mind-amellett ő volt az Amazone-család atyja, aki valamennyi munkatárs kiváló képességeit elismerve nagy tiszteletnek örvendett.

Végül pedig Heinrich Dreyer okos taktikus is volt, aki mindig próbálta a kockázatot is „kordában tartani” és a nagyobb sikerek ellenére sem engedte meg magának a felelőt-len cselekedeteket. Így az „Amazone-hajót” óvatosan vezette el a zátonyok mellett, ennek köszönhetően a vállalatát még a 20-as évek eleji vészes infláció idején is meg tudta tartani.

Ma nem létezne az Amazonen-Werke, ha Heinrich Dreyer eszességével és bölcses-ségével a vállalatot nem építette volna fel és nem tartotta volna meg. Ma az Amazonen-Werke céget több németországi, franciaországi és oroszországi gyártó-üzemmel dédunokai, Christian und Dr. Justus Dreyer vezetik független, tisztán családi vállalkozásként.